Nezáväzná cenová ponuka

Vaše meno a priezvisko:
Váš email:
Telefón:
Dátum akcie:
Typ akcie (firemný večierok, svadba, iné):
 
Základné služby (ozvučenie, osvetlenie):
Predpokladaný počet hostí:
Miesto konania (mesto / hotel alebo podnik):
Predpokladaný príchod do sály:
Predpokladaný koniec zábavy:
Požiadavka na osvetlenie tanečného parketu:
Iné, ostatné Vaše požiadavky: